Consiliere psihologica

Morar replica watches Maria-Mihaela

       Profesor-psiholog iwc replica   replica watches Omega replica watches omega replica watches  

  • Atestat in psihologia educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională
  • Experienţă în învăţământul preşcolar -5 ani
  • Masterat în Cheap Breitling replica Consiliere familială şi de cuplu

·       Activităţile realizate sunt: omega replica watches consilierea individuală /colectivă a preşcolarilor; consilierea individulă/colectiva a cadrelor didactice; consilierea individuală/colectivă a părinţilor; evaluarea individuală/colectivă a preşcolarilor.

 

         

      Grădința noastră are în vedere acordarea asistenţei psihologice cheap replica watches preșcolarilor care se confruntă cu anumite dificultăţi în relaţiile cu ceilalţi, cu sine sau în activitatea pe care o desfăşoară. Pe de alta parte, psihologul grădiniței acordă suportul necesar și copiilor care nu se confruntă cu nici o dificultate în momentul prezent, dar care dorește valorificarea potenţialului şi resursele personale prin găsirea soluţiilor alternative. Copiii sunt ajutați ca dezvoltarea personală să fie cât mai optimă, astfel copiii descoperind pe cont propriu cum pot face faţă diferitelor situaţii de viaţă cu replica watches china care se confruntă.

     Cu ajutorul jocului, fanteziei, metaforei, tehnicilor expresive, desenului, colajului, modelajului putem ajunge la fenomenologia interioară a copilului. Toate acestea ajută copilul la o detensionare emoţională, la o autodescoperire.

     De asemenea și părinții pot fi ajutați replica watches în relațiile cu copiii prin consilierea psihologică. Dificultăţile cheap Cartier replica pe care le întâmpină părinţii în relaţiile cu copiii sunt printre cele mai diverse: neascultarea, încăpăţânarea, timiditatea copilului, lipsa de comunicare între panerai replica copil şi părinţi, răsfăţul, agresivitatea, sensibilitatea accentuată, nervozitatea, agitaţia continuă, probleme legate de conduita alimentară, timpul petrecut  în faţa televizorului sau la calculator.Pentru aceasta desfasuram activitati interactive cu parintii pe diferite teme ce vin in sprijinul acestora in rezolvarea dificultatilor in relatiile cu copiii.

      Cadrele didactice din grădinița noastră primesc de asemenea consiliere psihologică încercându-se ameliorarea relaţiei educaţionale ( profesor- preșcolar, preșcolar-preșcolar, şcoală-familie, preșcolari-părinţi);

    Preșcolarii pot intra într-un program  de prevenire şi rezolvare a iwc replica watches conflictelor posibile sau existente.

« inapoi